พลัสให้ลูกเก่งด้วย ตา อ่าน เขียน

การทำงานของตา มีผลกับการอ่านเขียนอย่างไร?
เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการเรียนของเด็กในปัจจุบันส่วนใหญ่มักใช้ทักษะสำคัญสองอย่าง คือ การอ่าน และ การเขียน ซึ่งทักษะทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ใช้แค่ในการเรียน หรือการสอบเท่านั้น ยังจำเป็นสำหรับการศึกษาเพิ่มเติม การจดบันทึกเพื่อสรุปความเข้าใจ และทบทวนประเด็นสำคัญ ดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จึงพยายามให้ลูกฝึกการอ่านการเขียนตั้งแต่ยังเล็ก
แต่ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลกับประสิทธิภาพการอ่านการเขียนของเด็ก ก็คือการทำงานของดวงตา เพราะว่ามันมีส่วนสำคัญกับการทำงานเชื่อมโยงระหว่างภาพที่เด็กมองเห็น ไปยังสมองส่วนการรับรู้ก่อนเปลี่ยนเป็นความคำ (memory) และประสานไปยังการเคลื่อนไหวของมือหรือที่เราเรียกว่า “สหสัมพันธ์ของตาและมือ” หรือ Eye-Hand Coordination นั่นเองค่ะ
1. การอ่าน
การอ่านจำเป็นต้องใช้การมองเห็นเป็นส่วนสำคัญอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นการรับรูปผ่านการดูรูปตัวอักษร เพื่อจะแปลงเป็นข้อมูลความจำในอีกทีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กเลยก็ว่าได้ แต่นอกจากการมองเห็นแล้ว การอ่านยังต้องอาศัยความสามารถในการกลอกลูกตา จากการทำงานของกล้ามเนื้อรอบลูกตา เพื่อให้สามารถอ่านไล่บรรทัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำอีกด้วย
2. การเขียน
การฝึกให้เด็กเขียนหนังสือได้คล่องจำเป็นต้องใช้ทักษะ “สหสัมพันธ์ของตาและมือ” หรือ Eye-Hand Coordination เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทักษะอันนี้คือคือการทำงานเชื่อมโยงระหว่างสายตาและกล้ามเนื้อมือ ผ่านสมองเป็นตัวกลาง ประกอบไปด้วย
– การมองภาพแล้วสมองวิเคราะห์ตำแหน่งให้มือหยิบจับเป้าหมายได้ถูกต้องแม่นยำ
– การใช้สัมผัสที่มือวิเคราะห์และนำทางสายตา
– การกลอกตามองตามการเคลื่อนไหวของมือ
ที่เด็กต้องอาศัยทักษะ “สหสัมพันธ์ของตาและมือ” เพราะเวลาเด็กจะเขียนตัวอักษรแต่ละตัว ภาพที่ตามองจะเป็นตัวนำทางในสมองว่าจะเขียนอักษรอะไรถัดไป และควบคุมให้มือเขียนเส้นต่อไปได้อย่างถูกต้องค่ะ แค่การฝึกฝนเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถทำให้เด็กมีทักษะการอ่านการเขียนที่ดีพอได้ ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างที่ไม่ควรมองข้ามคือการทำงานของสายตาที่ดี ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นบำรุงดวงตาลูกน้อยด้วยอาหารที่มีสารบำรุงสายตา เช่น วิตามินเอ ลูทีน วิตามินซี และตรวจเช็คสายตาลูกสม่ำเสมอปีละครั้ง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ