แค่เพียงสบตา ก็ช่วยพัฒนาสมองของลูกรัก
เชื่อว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนคาดหวังอยากให้เกิดกับลูก  คือการที่เขามีสุขภาพแข็งแรง  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพัฒนาการดี และ สุดท้ายคือสติปัญญาที่ดี ที่จะช่วยให้ลูกรักมีอนาคตที่สมบูรณ์ .... แต่การที่เด็กมีสติปัญญาที่ดีได้นั้นขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง  ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่กำหนดไม่ได้ เช่น พันธุกรรม และ ปัจจัยที่เราช่วยส่งเสริมได้ เช่น สารอาหาร การเลี้ยงดู  สิ่งแวดล้อม   หรืออะไรก็ตามที่ช่วยกระตุ้นการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง
แต่วิธีพัฒนาสติปัญญาอีกอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้ คือ การพัฒนาเซลล์สมองผ่านสายตา  เช่น   “การสบตา”  ค่ะ
อะไรคือปัจจัยความฉลาดของเด็กที่สร้างได้?
ภายในสมองของคนเรามีเซลล์ประสาท(neuron) นับไม่ถ้วน  ซึ่งเซลล์ประสาทเหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยเส้นใยประสาท(neuron fiber)นับล้านๆ   และการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทเหล่านี้นั่นเองที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความฉลาดของมนุษย์     หากเซลล์สมองมีการเชื่อมต่อกันมากเท่าไหร่   จะยิ่งทำให้ระดับพัฒนาการของสติปัญญามากขึ้นด้วย
ทำไม การสบตากับเด็ก ถึงช่วยพัฒนาสมองได้?
ดวงตาเป็นอวัยวะที่มีเส้นประสาทเชื่อมโยงกับสมองมากที่สุด   การเรียนรู้ต่างๆของคนเราจึงมักเรียนผ่านการมองเป็นส่วนใหญ่   นอกจากการมองผ่านการอ่าน เห็น สังเกตแล้ว    การสบตาก็เป็นการเรียนรู้ทางอารมณ์รูปแบบหนึ่ง โดยระหว่างที่เด็กสบตากับพ่อแม่  จะมีปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์เกิดขึ้น  เกิดการเรียนรู้อารมณ์ของฝั่งตรงข้าม และช่วยการหลั่งสารออกซิโตซินและเอนดอร์ฟินในสมองของลูกให้มากขึ้นเท่านั้น     ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาของสมองด้านอารมณ์  และอาจส่งผลถึงการเรียนรู้ทางความฉลาดได้อีกด้วยค่ะ     โดยการสบตาที่ดีควรส่งผ่านอารมณ์ความรัก  ความผูกพันธ์  และการยิ้มให้กับเด็กค่ะ