พื้นฐานแรกที่จะช่วยให้เด็กเรียนเก่ง ต้องเริ่มจากการมองเห็นที่ดี
พ่อแม่ส่วนใหญ่มักเชื่อว่า การที่ลูกจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ปัจจัยอย่างหนึ่งคือการศึกษาที่ดี หรือเรียนได้เก่ง ดังนั้นพ่อแม่ส่วนมากมักให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานการศึกษาลูกตั้งแต่ยังเล็ก ฝึกระเบียบวินัยการเรียน เลือกโรงเรียนที่ดี สอนวิชาการต่างๆ ครบถ้วน ซึ่งวิธีเหล่านั้นก็ไม่ผิดซะทีเดียวหรอกค่ะ แต่มีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองมักมองข้ามไป นั่นคือ “สุขภาพสายตาของเด็ก” สาเหตุสุขภาพสายตาส่งผลกับความฉลาดในการเรียน ไม่น้อยไปกว่าการปูพื้นฐานการศึกษา นั่นเพราะว่าการเรียนรู้ทางวิชาการเกือบทุกอย่างที่เด็กได้จากทั้งในตำราและห้องเรียน มาจากการ “มอง” มากถึงร้อยละ 80% และดวงตายังมีส่วนเชื่อมต่อกับสมองเป็นอย่างมาก ดังนั้นถ้าการมองเห็นของเด็กมีคุณภาพดี เด็กก็จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ
1. เรียนผ่านสื่อดิจิตัลได้อย่างต่อเนื่อง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิตัล ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมารท์โฟน มีส่วนช่วยเด็กในการเรียนรู้อย่างมาก แต่การมองหน้าจอเหล่านี้จะมีแสงที่ออกมากระทบดวงตาเด็กได้มากกว่ากระดาษทั่วไป หากสุขภาพดวงตาเด็กไม่แข็งแรงพออาจเกิดอาการอ่อนล้า ดูได้ในระยะสั้น ดังนั้นเด็กที่สุขภาพดวงตาแข็งแรงจึงมองหรืออ่านสื่อพวกนี้ได้ดีกว่าค่ะ
2. มองกระดานที่ครูสอนได้ชัด
แม้ว่าตอนนี้การศึกษาจะนำสื่อดิจิตัลมาใช้มากขึ้น แต่การเรียนการสอนในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ยังยึดการเรียนเลคเชอร์จากคุณครูผ่านกระดานหน้าห้องอยู่ดี เด็กนักเรียนยังต้องใช้สายตามองสิ่งที่คุณครูเขียนจากระยะไกลเพื่อทำความเข้าใจ หรือจดบันทึก ดังนั้นการที่เด็กมองเห็นชัด ไม่มีสายตาสั้นยาว หรือเอียง ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านนี้ไปในตัวด้วยค่ะ
3. อ่านหนังสือ
ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตาม การเรียนรู้ที่สำคัญอีกอย่างของเด็กคือ “การเรียนรู้ด้วยตนเอง” เช่น การศึกษาอ่านความรู้จากตำรา หรือทบทวนหนังสือเรียนเอง ซึงการอ่านหนังสือก็เป็นอีกกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา และกล้ามเนื้อในการมองอย่างมหาศาลเช่นเดียวกับสื่อดิจิตัล ดังนั้นเด็กที่มีสุขภาพดวงตาดี การมองเห็นชัด ก็จะสามารถอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่องนานกว่าค่ะ
4. เขียนหนังสือ
ไม่ใช่แค่การอ่านหรือมองนะคะ แม้แต่การเขียนหนังสือของเด็กก็อาศัยการมองเห็นช่วยอย่างมาก เพราะต้องอาศัยการประสานกันระหว่างการมองและกล้ามเนื้อมืออย่างต่อเนื่อง เด็กจึงจะสามารถเขียนได้สวย ตรงบรรทัด เรียบร้อย และจดบันทึกสิ่งต่างๆได้ดีค่ะ