ดวงตา อวัยวะมหัศจรรย์สู่การพัฒนาสมองเด็ก
ถ้าสมองเป็นอวัยวะที่เหมือนคลังเก็บความรู้ รวบรวมความฉลาดและสติปัญญาของเด็กไว้ ดวงตาก็เปรียบเสมือนประตูที่จะส่งผ่านการเรียนรู้ต่างๆไปสู่สมองได้โดยตรง นั่นก็เพราะว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่มีการเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกับสมองมากที่สุด บทความนี้เราจะมาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงตากับสมองค่ะ
1. เป็นอวัยวะที่มีเส้นประสาท (Neuron) เชื่อมต่อกับสมองมากที่สุด
หรือถ้าจะพูดให้ถูก ความจริงแล้วดวงตาเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่ยื่นออกมา โดยเส้นประสาทคู่ที่เชื่อมกับดวงตาทั้งสองข้างแท้จริงคือเส้นประสาทสมองคู่ที่สอง (Cranial Nerve II) ดังนั้นดวงตาจึงเป็นส่วนของสมองส่วนเดียวเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ข้อมูลต่างๆที่รับจากการมองจึงเป็นข้อมูลที่ส่งต่อเข้าสู่สมองได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากสุดยิ่งกว่าประสาทสัมผัสส่วนอื่นค่ะ
2. ตาเป็นอวัยวะที่มีการเชื่อมต่อการทำงานของสมองสองซีก
นอกจากดวงตาจะเชื่อมต่อสมองโดยตรงด้วยเส้นประสาทสมองแล้ว ยังเชื่อมการทำงานของสมองสองซีกผ่านเส้นประสาทจากดวงตาซ้ายและขวาทั้ง 2 เส้น ซึ่งทั้งสองเส้นนี้มีการเชื่อมต่อกันก่อนส่งเข้าสู่สมอง ดังนั้นสมองซีกซ้ายและซีกขวาจึงทำงานร่วมกันผ่านภาพที่มองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3. ดวงตา ช่วยการทำงานของสมองในด้านอื่นๆ
หน้าที่ของดวงตาไม่ใช่แค่การมองเห็นภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งข้อมูลภาพที่เห็นไปควบคุมการทำงานของสมองส่วนอื่นๆ เช่น การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ การทรงตัว การรับรู้อารมณ์ ซึ่งหน้าที่ของสมองเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก
4. ช่วยให้สมองจำได้ดี
ความจำที่สมองเก็บได้นั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งความจำเป็นคำพูด ข้อความ หรือจำแบบรูปภาพ ซึ่งงานวิจัยศึกษาพบว่า เด็กที่จำผ่านรูปภาพหรือการมองร่วมด้วย จะจำได้ดีกว่าเด็กที่ใช้วิธีท่องจำอย่างเดียว นั่นอาจเป็นเพราะว่าเป็นการจำในรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าการอ่านหรือท่องนั่นเองค่ะ
เพราะดวงตามีความเชื่อมโยงกับสมองมากขนาดนี้นี่เอง การเรียนรู้ผ่านสมองของเด็กส่วนใหญ่จึงมาจากการมองเห็น ดังนั้นเพื่อพัฒนาสมองของลูกให้อย่างเต็มที่ ควรดูแลสุขภาพดวงตาลูกน้อย ด้วยการพักผ่อนสายตาให้เพียงพอ ตรวจเช็คสุขภาพดวงตาสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่มีสารบำรุงดวงตา เช่น ลูทีน โอเมก้า3 อย่างสม่ำเสมอค่ะ