พลัส+ พลังบวกให้ลูก ด้วยคำพูดของแม่
ลูกรักของคุณแม่ต้องเติบโตในทุกๆวัน ตลอดระยะเวลาการเติบโตของลูกรักล้วนเต็มไปด้วยการเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆมากมาย ดังนั้นการเลี้ยงดูและการแสดงออกของพ่อแม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมและจิตใจของเขา โดยสิ่งแรกที่มีผลต่อลูกมากที่สุดนั้นคือ คำพูด
คำพูดของคนเรามีหลายประเภท หนึ่งในนั้นเป็นคำพูดที่เรามักได้ยินกันบ่อยในปัจจุบัน นั่นก็คือ “คำพูดเชิงบวก” ค่ะ คำพูดเชิงบวก คือการใช้ถ้อยคำที่แสดงความรู้สึกเป็นห่วง ปรารถนาดี หรือชื่นชม ส่งความรู้สึกที่เป็นด้านบวกไปให้ผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีและมีกำลังใจมากขึ้น ซึ่งคำพูดเชิงบวกนี้เป็นคำพูดที่พ่อแม่ควรนำมาใช้พูดกับลูกให้บ่อยที่สุดค่ะ
ตัวอย่างของการพูดเชิงบวกกับลูกได้แก่
การชม เช่น “แม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่ ที่หนูมีความพยายาม” หรือ การให้กำลังใจ เช่น “แม่รู้ว่าหนูตั้งใจทำเต็มที่แล้ว ไว้รอบหน้ามาลองทำอีกครั้ง แม่จะเป็นกำลังใจให้” เป็นต้น
ข้อดีของการพูดเชิงบวกกับลูกมีดังต่อไปนี้
1. ทำให้ลูก เป็นเด็กมีมารยาทดี
หลายครอบครัวมักเชื่อว่าการสอนเด็กให้มีมารยาทดี ต้องเน้นที่การดุหรือขู่ไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่คำพูดเชิงลบจากการดุว่ามักมีผลเสียทำให้เด็กเกิดความกลัวกังวล กลายเป็นเด็กไม่มั่นใจ และส่งผลให้ความสัมพันธ์ของพ่อแม่และเด็กแย่ลงได้ วิธีที่ดีกว่าคือการใช้คำพูดเชิงบวกสนับสนุนให้เด็กมารยาทที่ดี เช่น ชมเชยเมื่อลูกพูดเพราะ หรือ อธิบายข้อดีของการมีกาละเทศะ นอกจากลูกจะได้รับแรงเสริมจากการพูดเชิงบวกของพ่อแม่ต่อพฤติกรรมที่ดีของเด็กแล้ว คำพูดเชิงบวกจากพ่อแม่นั้นยังเป็นต้นแบบให้เด็กเลียนแบบไปใช้ต่ออีกด้วยค่ะ
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
การใช้คำพูดเชิงบวกกับลูกสม่ำเสมอ จะทำให้ลูกสัมผัสได้ถึงความรักความเมตตาของพ่อแม่ผ่านถ้อยคำเหล่านั้น ทำให้ลูกรู้สึกรักและผูกพันธ์กับพ่อแม่มากขึ้น เมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดี เด็กก็จะกล้าที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้พ่อแม่ฟังอย่างสบายใจมากขึ้นค่ะ
3. ส่งเสริมสุขภาพจิตลูก
ความผูกพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกที่ดีจากตัวอย่างข้างต้น จะทำให้เด็กรู้สึกตนเองเป็นที่รักของพ่อแม่ เป็นคนมีคุณค่า หรือคนที่ดีเพียงพอ (High Self Esteem) ทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น กลายเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ที่ดีต่อไปในอนาคตของเด็กอีกด้วยค่ะ
 
กำลังใจจากคุณแม่และคุณพ่อถือว่าเป็นพลังสำคัญที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูก เพียงแค่เริ่มสื่อสารด้วยการพูดที่ดีที่เป็นคำพูดเชิงบวก ก็จะทำให้คุณหนูๆของคุณพ่อและคุณแม่มีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้มากขึ้น และทำให้เขามีความสุขและเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะ