จะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าดวงตาลูกมองเห็นไม่ชัด
ยิ่งเวลาผ่านไป ยุคสมัยของการเรียนรู้ก็ยิ่งมีความเข้มข้นและแข่งขันกันมากขึ้น แม่ ๆ หลายคนก็คงคาดหวังที่จะให้ลูกรักของตัวเองเรียนเก่งและมีผลการเรียนที่ดีที่สุด เพื่อที่จะสู้กับเด็กคนอื่นได้ จึงพยายามหยิบยื่นการเรียนรู้ต่างๆให้กับลูก จนบางครั้งอาจมองข้ามเรื่องการเช็คพัฒนาการผ่านความพร้อมทางร่างกาย เช่น ความพร้อมทางสายตา และสมอง ที่เป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการเริ่มต้นการเรียนรู้
จากการศึกษาวิจัยพบว่า 60% ของเด็กที่มีปัญหาการเรียน จริง ๆ แล้วมีปัญหาสายตาโดยที่ตัวเด็กหรือพ่อแม่ยังไม่รู้ตัว เพราะตาเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการเรียนมากที่สุด การเรียนรู้ของเด็กต้องเรียนผ่านการมองถึง 80% ดังนั้น แม้แต่เด็กอัจฉริยะก็สอบตกได้ถ้ามองเห็นไม่ชัด บทความนี้จะอธิบายว่า ถ้าลูกมีปัญหาดวงตา จะเกิดอะไรกับการเรียนรู้ของลูกบ้างค่ะ
1. ปัญหาความชัดการมองภาพ
เช่น เด็กที่มีสายตาสั้น สายตายาว หรือตาพร่ามัว ทำให้เด็กไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ครูสอนบนกระดานเลกเชอร์ หรืออ่านหนังสือได้ไม่ชัด ส่งผลให้ไม่เข้าใจในการเรียน และยิ่งถ้าหากลูกไม่บอกอาการให้ครูทราบหรือพ่อแม่ทราบ ลูกก็จะยิ่งอยู่ในสภาพที่สายตาไม่พร้อมต่อการเรียนรู้แบบนี้ไปตลอนจนทำให้เกิดผลเสียทางด้านพัฒนาการการเรียนรู้ตามมา
2. ปัญหาการทำงานของระบบประสาทตา
เช่น เด็กที่ตา2ข้างไม่ทำงานประสานกัน ทำให้ไม่สามารถประมวลผลเป็นภาพสามมิติได้ กล้ามเนื้อกลอกลูกตาอ่อนแรง ทำให้อ่านหนังสือไม่คล่อง หรือ กล้ามเนื้อตาส่วนเพ่งมองวัตถุใกล้อ่อนแรง ทำให้โฟกัสภาพไม่ชัด เกิดอาการตาพร่ามัว ปัญหาที่กล่าวมานี้ทำให้เด็กมีอาการปวดล้าสายตาและปวดศีรษะ เวลาเรียนหรืออ่านหนังสือนานๆ
3. ปัญหาการประมวลผลภาพ
คือความสามารถของสมองที่จะวิเคราะห์ภาพที่รับจากจอตาเพื่อเข้าใจว่า สิ่งที่เห็นคืออะไร และสามารถนำไปเก็บเป็นข้อมูลความจำในสมองได้อย่างแม่นยำ ปัญหานี้ทำให้เด็กไม่สามารถจำตัวหนังสือที่เคยเห็น และนึกภาพวิธีสะกดคำที่อยู่ในหัวไม่ได้
4. ปัญหาระยะยาว หากปล่อยทิ้งไว้
หากปล่อยปัญหาสายตาของเด็กเหล่านี้ไว้ระยะยาว สิ่งที่อาจจะตามมาได้คือ เด็กจะอ่านเขียนไม่คล่อง เพราะทักษะนี้ต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็ก เมื่อเด็กไม่สามารถฝึกได้เต็มที่ตั้งแต่เริ่มเพราะปัญหาสายตา จะทำให้พัฒนาการของทักษะนี้ชะงัก แล้วมีผลต่อการเรียนรู้ต่างๆระยะยาว นอกจากนี้เด็กจะทำกิจกรรมได้ไม่ดี คล้ายเด็กงุ่มง่าม ไม่คล่องแคล่ว เด็กอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเด็กเป็นเด็กขี้เกียจ ไม่ตั้งใจเรียน มีการต่อว่าเด็ก ทำให้เด็กเกิดปมด้อย เสียความมั่นใจในตัวเองไปเลยก็ได้
ปัญหาสายตาของเด็ก อาจดูเหมือนเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่ พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามเรื่องสายตาของลูก แนะนำว่าควรตรวจเช็คสายตากับแพทย์เฉพาะทางปีละครั้ง และให้ลูกทานอาหารที่มีประโยชน์กับสายตา หรือเน้นเสริมสารอาหารบำรุงสายตานะคะ