การมองเห็นของเด็ก มีผลต่อพัฒนาการทางสมองอย่างไร
ดวงตาเป็นอวัยวะที่มีการเชื่อมโยงกับสมองอย่างมหาศาล จนนักวิทยาศาสตร์ได้เปรียบเปรยขึ้นมา “ดวงตาเป็นหน้าต่างของสมอง” เลยทีเดียว และจากการเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างสมองและดวงตา ทำให้การมองเห็นของดวงตามีความสำคัญต่อพัฒนาการเด็กอย่างมาก บทความนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลเรื่องความสำคัญของดวงตาต่อพัฒนาการสมองมาฝากค่ะ
                       สมองเป็นศูนย์กลางของการทำงานต่างๆของร่างกาย ไม่ว่าจะควบคุมการเคลื่อนไหว การทรงตัว กล้ามเนื้อ ความจำ การเรียนรู้ สัญชาติญาณในการเอาตัวรอด และอารมณ์ต่างๆ จึงกล่าวได้ว่าสมองเป็นอวัยวะที่ทำงานซับซ้อนยิ่งกว่าอวัยวะของสิ่งมีชีวิตไหนๆเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ สมองยังเป็นปลายทางของการรับรู้ทั้ง5ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น ได้ยิน รับรส สัมผัส กลิ่น ผ่านอวัยวะต่างๆ
                      แต่ในบรรดาอวัยวะที่เป็นตัวรับประสาทสัมผัสทั้งหมด ดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความพิเศษที่สุด เพราะเป็นอวัยวะเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้เราสามารถมองเห็นสมองด้วยตาเปล่าจากภายนอกได้ คุณหมอจึงสามารถตรวจหาโรคทางสมองต่างๆ ได้จากการส่องดูจอประสาทตาผ่านรูม่านตาค่ะ เป็นที่มาของคำว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของสมอง” ที่เรากล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง
                       แต่ที่พิเศษไปกว่านั้น ดวงตาคือส่วนหนึ่งของสมองที่ยื่นออกมาโดยตรง ดังนั้นข้อมูลต่างๆที่ได้จากการมองจะส่งเข้าสู่สมองได้โดยตรง ทำให้ตามีอิทธิพบกับการทำงานของสมองอย่างมาก
                       นักวิทยาศาสตร์ยังศึกษาค้นพบว่า หนึ่งในสามของเซลล์ประสาทบนสมองส่วนคอร์เท็กซ์ (Cortex brain) ถูกเชื่อมโยงด้วยเส้นประสาทที่มาจากดวงตา ซึ่งสมองส่วนคอร์เท็กซ์ (Cortex brain) ซึ่งเป็นส่วนของสมองที่สำคัญที่สุดในการทำหน้าที่คิดวิเคราะห์ขั้นสูงของมนุษย์ ไม่ว่าจะการเรียนรู้ คำนวณ อ่านเขียน ตัดสินใจ ตรรกะเหตุผล นั่นหมายความว่าการการมองเห็นมีผลต่อพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ คำนวณ อ่านเขียน ตัดสินใจ ในเด็กที่กำลังพัฒนาสมองด้วย
                       ดวงตาและการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสมองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลสุขภาพดวงตาลูกน้อยผ่านวิธีต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงข้อมูลการเรียนรู้ที่สำคัญไปสู่สมองเจ้าตัวเล็กนะคะ