ช่วงวัย 5 ปี – 5 ปี 3 เดือน
ทักษะการทำงานของสายตาและนิ้วมือ เด็กวัยนี้สามารถเล่นของเล่นที่มีรายละเอียดซับซ้อนได้มากขึ้น ซึ่งของเล่นเหล่านี้ไม่เพียงสร้างให้เด็กมีการทำงานของสายตาและนิ้วมือที่ดีเท่านั้น ของเล่นที่เด็กเล่นจะต้องมีการฝึกคิดวิธีการแก้ปัญหาร่วมด้วย ซึ่งช่วยฝึกสมองให้เด็กใช้ความคิดและจินตนาการ เช่น เกมกระดาน ของเล่นที่ต้องขยับชิ้นส่วนเพื่อแก้ปริศนา หรือเลโก้ที่มีความซับซ้อน
พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กวัยนี้มีสมาธิมากขึ้น มีจินตนาการที่ซับซ้อนขึ้น เข้าใจเหตุและผล มีความเข้าใจในเรื่องจำนวน สี ขนาด และคำบอกตำแหน่ง
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ แม้กล้ามเนื้อจะมีความแข็งแรงและคล่องแคล่ว แต่ยังต้องฝึกเรื่องสมดุล และการทรงตัวจากการเล่นกีฬาต่างๆ ด้วย
พัฒนาการด้านภาษา เล่าเรื่องได้เก่ง สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้ดี รู้จักรับฟังเรื่องราวของคนอื่น และเริ่มเข้าใจเรื่องมุมมองของคนอื่นว่าอาจคิดเห็นไม่ตรงกับตนเอง
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เด็กที่มีการเรียนรู้สมวัยจะปฏิบัติตามกฎกติกาได้ดี และควบคุมอารมณ์ได้ดี

เด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความคิดริเริ่ม อยากทำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถของตน ซึ่งถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว เขาจะมีความสุขกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แต่หากพัฒนาการของเด็กไม่ได้รับการสนับสนุนอาจกลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออก กลัวการเริ่มต้น และขาดแรงจูงใจ ดังนั้น คนใกล้ตัวของเด็กจึงต้องคอยให้กำลังใจ และส่งเสริมให้เด็กได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง